Powiat i gminy wspólnie z marszałkami

Cykliczne spotkania G8 starosty gliwickiego z włodarzami gmin naszego powiatu odbywają się średnio co kwartał. Pierwsze z nich w bieżącym roku, zorganizowane tym razem na Zamku w Toszku 3 lutego, miało szerszy charakter – wzięli w nim również udział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Tematami wiodącymi spotkania były ekologia oraz fundusze unijne. Gości przywitali jego gospodarze – burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk oraz starosta gliwicki Waldemar Dombek. Następnie Marcin Jamiołkowski z Departamentu Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówił temat „Wsparcie działań proekologicznych ze środków NFOŚiGW”. Ciekawy pokaz możliwości, jakie daje czysta energia, zaprezentował Józef Kruczek – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Energii Rady Powiatu Gliwickiego. Założenia i koncepcję działań Związku Powiatowo-Gminnego „Śląska Energia” przedstawił Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Marszalek Jakub Chełstowski w swoim wystąpieniu skupił się na takich zagadnieniach jak fundusze unijne dla samorządów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, przygotowania do nowego budżetu UE 2021-2027 oraz transformacja regionów górniczych i szanse dla powiatu gliwickiego. Podczas dyskusji samorządowcy rozmawiali m.in. o problemach szpitali powiatowych, infrastrukturze drogowej oraz zwalczaniu niskiej emisji i oczyszczaniu ścieków w gminach.

– Dialog z samorządowcami prowadzi do wypracowania rozwiązań oczekiwanych przez społeczności lokalne. Na różnych szczeblach pracujemy dla mieszkańców i wsłuchując się w ich oczekiwania chcemy jak najefektywniej realizować zadania. Kwestie ekologii, rozbudowa infrastruktury czy transformacja to tematy, które nas łączą. Dlatego zawsze warto rozmawiać i poszukiwać przestrzeni współpracy – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

– Obecność władz województwa na naszym spotkaniu potwierdza otwartość na rozmowę z samorządami lokalnymi. Jest to bardzo ważne, gdyż łączy nas wiele wyzwań. Przykładem są choćby fundusze unijne, które rozdysponowuje samorząd wojewódzki. Podczas takich spotkań możemy porozmawiać o problemach i wyzwaniach – skomentował starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Tym razem nie było to G8, a już G9, z racji dołączenia do powiatu i gmin ziemi gliwickiej również przedstawicieli województwa śląskiego – dodał żartem.

Podczas spotkania poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, wręczyła specjalne podziękowania – słowa uznania za współtworzenie Związku „Śląska Energia” dla realizacji projektów powiatowo-gminnych związanych z innowacyjną gospodarką w ramach priorytetu UE w zakresie Zielonego Ładu. Otrzymali je Waldemar Dombek, Włodzimierz Gwiżdż i Józef Kruczek.

W spotkaniu samorządowców uczestniczyli również Tomasz Bednarek – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wiesław Kucharski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec oraz Adam Wojtowicz – wicestarosta gliwicki. Gminy reprezentowali: prezydent Knurowa Adam Rams, burmistrzowie: Pyskowic – Adam Wójcik i Sośnicowic – Leszek Kołodziej, wójtowie: Gierałtowic – Leszek Żogała, Pilchowic – Maciej Gogulla, Rudzińca – Krzysztof Obrzut i Wielowsi – Ginter Skowronek.  

 

info: starostwo.gliwice.pl