Starostwo Gliwice: Jest wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu Gliwickiego

0
2443

 20 kwietnia br do Biura ds. Rady i Zarządu wpłynął WNIOSEK w którym Grupa radnych Rady Powiatu Gliwickiego, zgodnie z art. 31 pkt. 1 i 4 Ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U poz. 528 z 2022r) składa wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Gliwickiego wraz z całym Zarządem Powiatu Gliwickiego.

Obecny skład Zarządu wybrany na Kadencję 2018-2023
Waldemar Dombek – Starosta, Ewa Jurczyga – Członek Zarządu,

Adam Wojtowicz – Wicestarosta,

 

  W uzasadnieniu czytamy, że zdaniem 6 radnych powiatowych / z 23 radnych / twierdzi, że ich zdaniem Zarząd Powiatu utracił zdolność sprawowania władzy. Brak planowanego działania, brak spójnych decyzji, brak przejrzystości w działaniu i koordynacji prac powoduje chaos i pogorszenie się kondycji finansowej Powiatu, stagnację, a w konsekwencji wstrzymanie jego rozwoju.

 Na rynku nazwisk pojawiły się znane nam dwa, które rzekomo były by zainteresowane pozytywnym rozwojem sytuacji. 

O odniesienie się do wątku poprosiliśmy Radnego Powiatowego – Dawida RAMSA.

–      Panie Radny. Co sądzi Pan o pomyśle odwołania Zarządu Rady Powiatu Gliwickiego??

 Dawid RAMS Radny Powiatu Gliwickiego:   Jesteśmy, jeśli chodzi o kadencję rady i zarządu powiatu „na ostatniej prostej”. Wniosek oceniam jako bezzasadny. Po pierwsze, nie czas na zmiany, dotrwajmy do końca kadencji i oddajmy się pod osąd wyborców. Po drugie, zarzuty wniosku nie bronią się merytorycznie.

–        Czy Pana zdaniem brak jest inwestycji i działania, które wykonuje i są w zakresie Powiatu?

 Dawid RAMS Radny Powiatu Gliwickiego:  Naprawdę trudno nie zauważyć jak przez 4 ostatnie lata, wspólnym wysiłkiem, zmienił się nasz powiat. Inwestycje w infrastrukturę drogową (np. ronda na ul. Szpitalnej oraz w Szczygłowicach) to tylko przykłady dobrej roboty, ale także skuteczności zarządu i osobiście starosty Waldemara Dombka w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

  –   Zauważamy sami, zdarza nam się obserwować, prace jakie postępują na terenie Szpitala w Knurowie. Widzimy zakończone i trwające remonty, na naszych łamach informujemy o planach i przekazywanych środkach na modernizację.

Dawid RAMS Radny Powiatu Gliwickiego: Pomimo wielu trudności powiatowa służba zdrowia spełnia swoje zadania, podnosi się jakość usług i przede wszystkim zapewnione jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

 –   W jaki sposób zamierza Pan odnieść się do złożonego wniosku ?

 Dawid RAMS Radny Powiatu Gliwickiego:  Będę głosował oczywiście przeciwko wnioskowi o odwołanie Zarządu.

Dziękujemy za rozmowę. Krótką, jednak wystarczająco treściwą.

Pod wnioskiem o Odwołanie podpisali się:

   Kruczek Józef, Kowol Tomasz, Szymańska Małgorzata, Leśniowska Jolanta, Gwiżdż Włodzimierz, Marcol Mirosław.

 

  Wyżej przedstawiony wniosek, ma zostać rozpatrywany podczas nadchodzącej Sesji Rady Powiatu, która przypada na 26 maja.

ps.

Jeżeli któryś z Radnych Powiatowych, miałby ochotę na naszych łamach odnieść się do podjętego tematu. Serdecznie zapraszamy. ( redakcja(at)iknurow.pl )

info: I jeszcze ważna informacja: W cieniu głosowania nad wnioskiem o odwołanie będziemy na majowej sesji decydować o systemie stypendialnym. Od dawna postulowaliśmy przyjęcie takiego systemu i w końcu udało się go wypracować w ramach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mam nadzieję że znajdzie poparcie większości radnych – dodaje Dawid Rams.