Wojewoda Śląski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Znalazły się na niej dwie inwestycji planowane przez Powiat Gliwicki.

Na liście ujęte są 74 projekty na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą ponad 119 mln zł – 45 z nich realizowane będą przez gminy, a 29 przez powiaty. Powiat Gliwicki otrzyma dofinansowanie na realizację dwóch zadań. Pierwsze to „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”. Inwestycja ta otrzyma dofinansowanie w wysokości 543 158 zł, a ze środków własnych pochodzić będzie taka sama kwota. Drugie zadanie nosi nazwę „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”. Na zadanie to złożą się: wnioskowana kwota dofinansowania – 800 tys. zł i taka sama kwota pochodząca ze środków własnych.

– Bardzo się cieszę, że inwestycje te znalazły się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Powiat ma bowiem do utrzymanie blisko 300 km dróg, z których wiele wymaga remontów i modernizacji, a dysponujmy na ten cel niewielkimi środkami. W tej sytuacji każde pozyskane dofinansowanie jest cennym wsparciem.

Na liście ujęto też dwa zadania zgłoszone przez gminy wchodzące w skład naszego powiatu – budowę ul. Szkolnej w Sośnicowicach i Łanach Wielkich o wartości ponad 2,5 mln zł (na co Gmina Sośnicowice otrzyma połowę tej kwoty) oraz przebudowę ul. Wiejskiej w Gajowicach kosztującą ok. 206 tys. zł (Gminie Wielowieś przyznano na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 103 tys. zł).

 

info: starostwo gliwice