Starosta gliwicki Waldemar Dombek został członkiem Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

0
1126

dombek

 


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego jest samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym przede wszystkim do pełnienia funkcji związku w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Związek Subregionu Centralnego liczy 81 członków – jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. W obrębie Subregionu Centralnego znajduje się 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. Terytorium Subregionu Centralnego jest statystycznie podzielone na pięć jednostek: podregion bytomski, podregion gliwicki, podregion katowicki, podregion sosnowiecki, podregion tyski.
Organami związku są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Związku, Komisja Rewizyjna. Z mocy statutu przewodniczącym Walnego Zebrania Członków jest prezydent Katowic – Marcin Krupa, zaś członkami – reprezentanci organów wykonawczych zrzeszonych gmin i powiatów.
8 stycznia na Walnym Zebraniu Członków został wybrany Zarząd Związku składający się z 15 członków, po 3 reprezentantów z każdego podregionu. Podregion gliwicki reprezentują starosta gliwicki – Waldemar Dombek, prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezydent Gliwic – Zygmunt Frankiewicz, jednocześnie przewodniczący Zarządu Związku. W pięcioosobowym składzie Komisji Rewizyjnej znalazł się wójt Gierałtowic – Joachim Bargiel.
Walne Zebranie Członków podjęło również uchwałę w sprawie wszczęcia prac przygotowawczych i poddania się przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ocenie spełniania kryteriów desygnacji na Instytucję Pośredniczącą.
Bliższe informacje o pracy związku znaleźć można na stronie www.subregioncentralny.pl.