Stanica: Ważna informacja dla mieszkańców Ul. Wielopolskiej i Ul. Lipowej.

0
198

W poniedziałek 26.09.2022 na Ul. Wielopolskiej i w wtorek 27.09.2022 na Ul. Lipowej będzie kładziona ostatnia warstwa asfaltu.

W zawiązku z tym drogi te w większości dnia będą wyłączone z ruchu tzn. nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu z posesji.

Info: Sołectwo Stanica