PilchowiceRegion

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na drogach w Rudzińcu

Wczoraj przed południem w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu odbyło się spotkanie przedstawicieli najważniejszych instytucji, mających wpływ na rozwój dróg, komunikacji oraz bezpieczeństwa w tym obszarze. Komendę Miejską Policji w Gliwicach reprezentował mł. insp. Mariusz Luszawski, p.o. komendanta miejskiego oraz zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego asp. Adam Nowakowski.

W Urzędzie Gminy Rudziniec odbyła się kolejnadebata w ramach tzw. G8. To spotkanie gliwickiego starosty Waldemara Dombka z włodarzami ośmiu gmin powiatu gliwickiego. Tematem wiodącym była komunikacja i drogi, dlatego do udziału zaproszono wojewodę Jarosława Wieczorka, marszałka województwa śląskiego, którego reprezentował wicemarszałek Stanisław Dąbrowa oraz dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Zbigniewa Tabora. Tego typu spotkania, możliwość wymiany uwag i doświadczeń to najlepsza droga do uzyskania poprawy stanu infrastruktury oraz bezpieczeństwa drogowego.

 

foto: Alina Kucharzewska

44-353083 44-353085