Czerwionka-LeszczynyRegion

Spotkania biznesowe w Czerwionce – Leszczynach

Spotkania biznesowe w Czerwionce – Leszczynach. Zapraszamy przedsiębiorców

Stowarzyszenie Redukowania Bierności zaprasza przedsiębiorców z terenu Czerwionki- Leszczyn na spotkania biznesowe, które mają na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów ale również poszerzenie wiedzy z zakresy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Pierwsze spotkanie już 30.09.2015 o godz. 18:00.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Podczas spotkań z praktykami będziemy chcieli przybliżyć tematykę a co najważniejsze korzyści płynące ze stosowania CSR.

Na spotkaniach będzie możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, porozmawiania z organizacjami pozarządowymi nt. oczekiwań, problemów oraz nawiązania współpracy. Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość zamieszczenia informacji nt. swojej firmy w specjalnie wydanej broszurze z okazji prowadzanego projektu.

Pierwsze spotkanie: 30.09.15 godz. 18:00

„Społeczna odpowiedzialność korzyścią dla firmy”

Stanisław Skórski – Manager of Project Management Departament w firmie IBM/ Fundacja Odpowiedzialnego Biznesu

Więcej na temat: www.srb.org.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: srb@srb.org.pl podając nazwę firmy, imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy.

Spotkania odbywają się w ramach projektu: „Biznes dla młodzieży–młodzież dla biznesu czyli CSR na dobry początek”   współfinansowany jest z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

srb_logo2