KnurówNewsySport i rekreacja

Ślubowanie i pasowanie na Młodego Ratownika WOPR

Młodzi Ratownicy biorący udział w kursie na Młodszego Ratownika WOPR dzisiaj po południu złożyli Uroczystą przysięgę i odebrali z rąk prezydenta Piotra Surówki, Przewodniczącego Rady Miasta i Zarządu Oddziału WOPR w Knurowie , legitymacje i Zaświadczenia o jego ukończeniu ,

Do pełni szczęścia pozostało im jeszcze 24 godzinne odpracowanie w ramach godzin społecznych prac na knurowskich kąpieliskach.

Uroczystość odbyła się na knurowskim otwartym kąpielisku „Zacisze Leśne”.

Gratulujemy !

Pasowanie i … na drogę – na
ślubowaniu Młodszych Ratowników.