Śląsk: Dziś podpisano umowy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej…

0
233

wspiera rozwój obszarów wiejskich Dziś podpisano umowy na dofinansowanie dla #SubregionCentralny na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W sumie , mln zł

Gmina Wielowieś 868 134,00 zł – budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji dla m. Gajowice oraz m. Wiśnicze – etap I

Gmina Pilchowice 610 929,00 zł – Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo. o Żernica – budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Krzemowej w Nieborowicach i Powstańców Śląskich w Żernicy

Gmina Ciasna – 879 439,00 zł – wykonanie zastępczych otworów studziennych w Sierakowie Śląskim

info: Bartłomiej Kowalski – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego