InformacjeKnurów

Setúbal/Knurów: Portugalska przygoda uczniów z „Paderka”

Piętnastu uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie z kierunku technik ekonomista i technik logistyk pod opieką Joanny Rożek-Radek oraz Agaty Włodyki zameldowali się w słonecznym Setúbal w ramach projektu Erasmus.

„Paderkowi” praktykanci rozpoczęli swoją wizytę w Portugalii od krótkiego odpoczynku po podróży, a następnie przystąpili do wizyt w swoich firmach, gdzie zapoznali się z zakresem swoich obowiązków.

Erasmus to program Unii Europejskiej wspierający edukację i szkolenie młodzieży. Praktyki w ramach tego programu są doskonałą okazją dla uczniów do rozwijania swoich umiejętności zawodowych, poznawania nowych kultur i zwiększania swojej atrakcyjności na rynku pracy w przyszłości.

Fot. Paderek (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie)