Rybnik: ZAINWESTUJ W STREFIE

0
407

Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych na terenie włączonym do specjalnej strefy ekonomicznej, przy ul. Strefowej.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomości w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, uzupełniająco dopuszczona jest działalność usługowa. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

Nabywca realizując inwestycję może uzyskać wsparcie w postaci ulg od podatku dochodowego CIT lub PIT (wysokość jest uzależniona od skali inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa). Wsparcie udzielane jest przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Inwestor zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości przy zachowaniu wskaźnika intensywności zabudowy co najmniej 0,4 w terminie, 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Działki są częścią większego terenu inwestycyjnego włączonego do specjalnej strefy ekonomicznej – łącznie o powierzchni ok 14 ha. Całość oferty zobaczyć można na miejskiej stronie internetowej, w dziale  oferta inwestycyjna.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ul. Strefowej (nr 999/8 i 248/10, o łącznej powierzchni 0,8797 ha)  odbędzie się 14 października br. (wadium płatne do 8 października), cena wywoławcza to 830 000 zł netto.

Treść ogłoszenia:

info: rybnik.eu