Z początkiem lipca na rybnickich ulicach pojawiło się dziewięć nowych autobusów komunikacji miejskiej, obsługujących linie na trasach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego.

– W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na obsługę linii 46 i kilku innych zadań,  znacznie odmłodził się tabor, jakim mogą podróżować nasi mieszkańcy. Nowy operator zaoferował dziewięć autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, bo takiej wymagaliśmy, w tym najmłodsze wyprodukowane 2019 roku – mówi Łukasz Kosobucki, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Standard oraz wyposażenie autobusów jest na wysokim poziomie – we wszystkich drzwiach znajduje się niska podłoga, zainstalowano elektroniczne tablice informacyjne koloru bursztynowego, wewnętrzne ekrany, klimatyzację, monitoring oraz oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami.

Nie zabrakło także systemu e-karty i tu nowość – w każdym pojeździe znajdą się dwa (a nie jak do tej pory jeden) kasowniki obsługujące karty płatnicze (niestety kłopoty związane z COVID-19 opóźniają dostawy drugich kasowników). Nowością w dwóch najmłodszych pojazdach są również ładowarki USB.

– Tak wysoki standard mógł być zachowany dzięki zastosowaniu odpowiedniej punktacji w postępowaniu przetargowym – cena stanowiła 60% oceny, natomiast pozostała część to wiek taboru oraz zaoferowanie drugiego kasownika na karty płatnicze. Umowę zawarliśmy do końca 2021 roku – dodaje Ł. Kosobucki.

Umowę zawarto na tak krótko z kilku względów:

  • obecny tzw. Plan Transportowy dla Rybnika nie pozwalał na zawarcie umowy na dłuższy niż 5 lat okres (trwają prace nad aktualizacją Planu), co nie pozwala na stawianie wymagania nowych autobusów, ze względu na ich okres używalności;
  • straty w budżecie spowodowane COVID-19 również nie pozwalały na ponoszenie większych kosztów prowadzenia komunikacji;
  • brak stacji tankowania gazu ziemnego również przyczynił się do tymczasowego wstrzymania wdrażania nowego taboru gazowego.

Tak prezentują się nowe autobusy:

Info: rybnik.eu