Projekt TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja realizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której misją jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich. Projekt adresowany jest do osób, które:

• są mieszkańcami jednego z 6 województw: śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego
• posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
• są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
• nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

• bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, w tym m.in. kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
• sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych, w tym m.in. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
• 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
• wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.
Zapewniamy wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.
Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.
Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.
Ilość miejsc ograniczona.
Nie czekaj.
Zgłoś się do udziału w projekcie.
Wypełnij deklarację zgłoszeniową online.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Więcej o projekcie www.fazon.pl

Masz pytania zadzwoń: 512-471-997 lub napisz na adres: katowice@fazon.pltomasz.j.fazon@gmail.com