InformacjeRybnik

Rybnik: 5,5 mln zł na przebudowę skrzyżowania

Rybnik uzyskał rządowe dofinansowanie do przebudowy ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku.

Środki rezerwy subwencji ogólnej co roku dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Przeznacza się je na dofinansowanie inwestycji drogowych.

W ramach zadania zostanie zrealizowany ostatni odcinek ulicy Raciborskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową. Planowane roboty budowlane obejmują wykonanie:

  • wymiany konstrukcji drogi oraz nawierzchni wraz z jej poszerzeniem,
  • budowę ciągu pieszo  – rowerowego wzdłuż ul. Raciborskiej,
  • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
  • budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Wartość przebudowy szacowana jest na 11 mln zł. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, na wybór wykonawcy.

info: rybnik.eu

foto: rybnik.eu