NewsyRegion

Region: Zmiany w zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Aneta Moczkowska, z przyczyn osobistych, złożyła w środę (1 sierpnia) rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od tego dnia, do czasu zwołania sesji Zgromadzenia Metropolii, będzie przebywać na bezpłatnym urlopie.

Najbliższa sesja odbędzie się 10 sierpnia.

Przypomnijmy, że zgodnie ze statutem GZM, w skład zarządu wchodzi pięciu członków, w tym przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Członkowie zarządu wybierani są przez Zgromadzenie Metropolii w głosowaniu tajnym, podwójną większością głosów, na wniosek przedstawiany przez przewodniczącego zarządu.