InformacjeRegion

Region: Zapobiegają lokalnym suszom i podtopieniom

W ramach pilotażowego programu „Ogrody deszczowe GZM” Metropolia organizuje warsztaty dla szkół i pokazuje, jak stworzyć taki ogród. Uczestnicy pod okiem eksperta dowiadują się w jaki sposób wykorzystać wody opadowe, jakie podłoże i gatunki roślin wybrać. W GZM powstanie dziewięć przyszkolnych ogrodów. Jeden z nich założą studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

„Ogrody deszczowe pozwalają zapobiegać lokalnie suszom i podtopieniom. Gromadzą wodę opadową, która spływa do nich bezpośrednio z dachów. Specjalnie dobrana donica/zbiornik, warstwy podłoża oraz gatunki roślin, pomagają w naturalny sposób ograniczyć spływ wód opadowych do kanalizacji. Roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych. Jednocześnie gromadzenie wody z dachów w zbiorniku, zapobiega lokalnym podtopieniom” – tłumaczy Blanka Romanowska, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM.

Ogród deszczowy zwiększa również bioróżnorodność i sprawia, że otoczenie wygląda przyjaźniej.

Program jest realizowany wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie. To jego pracownicy prowadzą w szkołach warsztaty i pomagają uczniom założyć swój szkolny ogród deszczowy. Ogrody zakładane będą w kwietniu i maju.

Program ma wymiar przede wszystkim edukacyjny – do udziału w nim wybranych zostało 9 placówek. Udział biorą szkoły podstawowe z Mysłowic, Tychów, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich i Tarnowskich Gór, przedszkole z Gliwic, zespoły szkół z Piekar Śląskich i z Chorzowa oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Na uczestników warsztatów czeka część teoretyczna, gra terenowa dostosowana do ich wieku oraz najprzyjemniejsza część praktyczna, czyli zakładanie ogrodu i sadzenie roślin. Rośliny zostały dobrane z uwzględnieniem walorów dekoracyjnych oraz gatunki, które dobrze tolerują zmiany poziomu wody.

Ogrody znajdą się na terenach ogólnodostępnych dla mieszkańców Metropolii. Obowiązkiem instytucji biorących udział w programie będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum trzy lata.

Info: GZM