Ciekawostki z ...InformacjekatowiceRegion

Region: W Katowicach ruszył Miejski Program Edukacji Klimatycznej

Nie ulega wątpliwości, że zmiany klimatu stanowią dzisiaj jedno z największych wyzwań naszych czasów. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń środowiskowych zaniku bioróżnorodności, produkowania śmieci i odpadów z powodu nadkonsumpcji i skutków globalnego ocieplenia.

Transformacja do nowego zielonego ładu nie będzie możliwa bez odpowiedniej polityki edukacyjnej oraz głębokiej transformacji społecznej. Edukacja jest niezbędna, by przygotować społeczeństwo do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym, dlatego właśnie Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa powołał w 2022 roku.

Zespół do spraw opracowania Pilotażowego Programu Nauczania Edukacji Klimatycznej realizowanego w katowickich szkołach samorządowych. W skład zespołu weszli zarówno nauczyciele szkolni, nauczyciele akademiccy specjalizujący się w tym temacie, radni samorządowi, jak i urzędnicy.

W ramach zespołu opracowano 4 przewodnie obszary tematyczne wokół których oscyluje autorski program miasta Katowice. Są nimi: krytyka konsumpcjonizmu, utrata bioróżnorodności, antropogeniczne zmiany klimatu oraz ze względu na specyfikę śląsko-zagłębiowskiego pogórniczego regionu, transformacja energetyczna. Program uzupełniają zajęcia praktyczne zaproponowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach – m.in. warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

Program powstał, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerzyć ich wiedzę, świadomość i umiejętności w obszarze edukacji o klimacie, a przede wszystkim zbudować zaangażowanie i poczucie sprawstwa przeciwdziałające skutkom globalnego ocieplenia.

To pierwszy taki program wdrożony do szkół samorządowych w Polsce, a jego wyjątkowość polega na tym, że zakłada integrację treści z zakresu kryzysu klimatycznego z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów na drugim etapie edukacji, czyli w szkołach podstawowych, w klasach siódmych.

Takiego zespolenia wymaga złożoność problemów klimatycznych i konieczność holistycznego podejścia do ich rozwiązywania. Tematy związane z kryzysem klimatycznym realizowane są w korelacji interdyscyplinarnej poprzez ścieżki międzyprzedmiotowe, tak by nie ograniczać edukacji do schematów klasowo-lekcyjnych ale by wyjść ze strefy „uczenia pod test” i oprzeć ten proces na współzależności, relacyjności i złożoności świata.

Drugi semestr roku szkolnego 2023/2024 jest poświęcony na realizację programu w formule pilotażu w pięciu katowickich szkołach podstawowych tj:

– Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1,
– Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ,
– Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia,
– Szkole Podstawowej nr 51 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13,
– Szkole Podstawowej nr 53 im. S. Żeromskiego.

W roku szkolnym 2024/2025 po przeprowadzonej ewaluacji Klimatyczne Katowice zostaną wdrożone we wszystkich katowickich szkołach podstawowych.

Info: UM Katowice
Fot. Canva