InformacjeRegion

Region: VII edycja konkursu Śląskie Lokalnie

Do 4 czerwca trwa nabór w VII edycji konkursu Śląskie Lokalnie – małe granty FIO. Można pozyskać do 7 500 zł na realizację lokalnego projektu.

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, która powstała w 2018 roku i jest kontynuowana do dzisiaj. Kolejne edycje różnią się między sobą szczegółami, zapisami regulaminowymi, jednak idea jest niezmienna – wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych.

W edycji 2024 przeznaczono 380 000 zł na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego.
Przeprowadzone zostaną trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.

Wnioski może składać:

– Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 50 tysięcy złotych (za poprzedni zakończony rok obrotowy). Młoda organizacja to taka, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

– Lokalna organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 50 tysięcy złotych (za poprzedni zakończony rok obrotowy).

– Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech pełnoletnich osób, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności. Osoby takie nie mogą zasiadać w organach statutowych organizacji pozarządowych.

– Patron – organizacja pozarządowa – składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości realizacji projektu samodzielnie.

Na co można wydać dotację? Realizowany pomysł musi mieścić się w katalogu zadań publicznych, dotyczących lokalnej społeczności. Za otrzymane środki możesz sfinansować wszystko co jest niezbędne do realizacji projektu.

Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek na stronie www.fioslaskie.com.

Info: Śląskie Lokalnie