Ciekawostki z ...GLIWICKIInformacjePowiatRegionStarostwo Gliwice

Region: Staże uczniowskie u lokalnych pracodawców

Uczysz się w prowadzonym przez Powiat Gliwicki technikum lub szkole branżowej I stopnia (nie dotyczy młodocianych pracowników/pracownic) w Knurowie lub Pyskowicach? Już wkrótce będziesz mógł/mogła ubiegać się o udział w 150-godzinnych stażach uczniowskich u lokalnych pracodawców, dzięki czemu podniesiesz swoje kompetencje, rozwiniesz umiejętności praktyczne i zdobędziesz cenne doświadczenia, a dodatkowo otrzymasz stypendium.

A wszystko to dzięki realizacji projektu pn. „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”, na który Powiat Gliwicki pozyskał 1 543 361,04 zł dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Szacuje się, że całkowita wartość projektu wyniesie 1 714 845,60 zł (w tym 1 457 618,76 zł wkładu z Funduszy Europejskich).

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego. Zaplanowano, że w czasie trwania projektu – czyli od 1 kwietnia br. do końca 2025 r. – skorzysta z niego 372 uczniów kształcących się w zawodach z branży informatycznej, logistycznej, elektrycznej, mechanicznej, ekonomicznej i rachunkowej, turystycznej oraz związanej z poligrafią i grafiką cyfrową. Ze środków projektu zostaną sfinansowane stypendia stażowe oraz pokryte wszelkie inne koszty niezbędne dla organizacji staży.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w szkołach objętych projektem, gdzie można uzyskać bliższe informacje na temat zasad jego realizacji.

Informacji o projekcie udziela także pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach (tel. 32 332 66 52, e-mail: e.pieszka@starostwo.gliwice.pl).

Info: Powiat Gliwicki