Region: OIP Katowice – Podpisanie Porozumienia ze Komendą Wojewódzką Policji.

0
612

Region:

OIP Katowice – Podpisanie Porozumienia ze Komendą Wojewódzką Policji.

13 grudnia 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Piotr Kalbron – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach oraz nadinsp. Roman Rabsztyn – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań i inicjatyw dotyczących poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw należących do właściwości organów. Współdziałanie będzie realizowane m.in. poprzez wzajemne przekazywanie informacji dotyczących ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz wspólne prowadzenie wspólnych działań prewencyjno-promocyjnych.

Podpisanie Porozumienia zainaugurowało projekt edukacyjny Bezpieczny bajtel na roli, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci. Jego realizacja jest oparta o wzmożoną działalność edukacyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, skoncentrowaną na dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałych na terenach wiejskich.

Projekt jest również próbą zasygnalizowania oraz poinformowania społeczeństwa o problemie wypadkowości dzieci na wsi.