GLIWICKIInformacjePowiatRegionStarostwo Gliwice

Region: Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w latach 2023-2026

Dofinansowanie: 2023 rok – 56.215,25 zł
Termin realizacji: 01.09.2023r. – 31.08.2026r.

Cel programu: Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniów szkół podstawowych.

Zadania realizowane w ramach programu: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez powiat gliwicki prowadzący szkoły podstawowe specjalne.

Grupy docelowe:

Uczniowie:
– Szkoły Podstawowej Specjalnej w Knurowie w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25,
– Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pyskowicach w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą
w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego.

Efekty: Szkoły nieodpłatnie:
1) wypożyczają uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
2) zapewniają uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
3) przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępniają.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Info: Powiat Gliwicki