Ciekawostki z ...InformacjeRegion

Region: Awanse w szkołach mundurowych

W dniach 4, 11 oraz 18 marca 2024 roku kadeci klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostali mianowani na kolejne stopnie służbowe.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandarów szkół. Następnie prowadzący wydarzenie kadeci Piotr Madej (Łaziska Górne) Bartosz Szwerthalter (Knurów) oraz Aleksandra Janoszka (Pyskowice) złożyli meldunek Dyrektorom Szkół o gotowości do uroczystości. Po odśpiewaniu wszystkich zwrotek Mazurka Dąbrowskiego wyróżniający się w nauce i zachowaniu uczniowie otrzymali awanse na kolejne stopnie służbowe.

Zgodnie z funkcjonującym w szkołach Regulaminem klas mundurowych uczeń może awansować po każdym zakończonym semestrze. O tym czy i kiedy uczeń otrzymuje awans decydują jego wyniki w nauce, zachowanie oraz szereg innych wymagań, których musi sprostać. Każdy nowy pagon kadetów to powód do dumy dla nich i ich rodziców. Bardzo nas cieszy, iż wśród zaproszonych gości byli także rodzice, dumni ze swoich pociech, które odbierały upragnione awanse.

Info: Sławek Tokarz FB