NewsyRegion

RATUJMY TO CO NASZE – konferencja w Przemyślu na temat górnictwa

RATUJMY TO CO NASZE – konferencja w Przemyślu na temat górnictwa i nie tylko.
,,Ściana wschodnia gotowa bronić gospodarki Śląska i problemów tego regionu w myśl hasła obrony POLSKIEJ RACJI STANU”.

Konferencja która odbyła się w dniach 21- 22 maja na ziemi przemyskiej z inicjatywy mgr. inż. Krzysztofa Tytko*, miała na celu przedstawienie problemów gospodarczych na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem dramatycznej sytuacji polskiego górnictwa.

W dyskusji która została przyjęta z dużym zrozumieniem gości przybyłych z wielu regionów kraju, głos zabrali jako goście honorowi profesor Ryszard Kozłowski. Profesor w wykładzie wypowiadał się w temacie podziemnego zgazowania węgla. Wiele miejsca poświęcił także tematom związanym z pozyskiwaniem czystej energii ze źródeł geotermalnych, wielokrotnie podkreślał wagę tego tematu. Polska bowiem posiada ogromne ilości źródeł tej energii.

Są pomysły jak to bogactwo wykorzystać. Zastanawia brak zainteresowania tymi gotowymi projektami.

Dr. Piotr Mazurek, w wykładzie którego tematem była ( Era węgla – perspektywy – syngaz- błękitny węgiel), podkreślał; ,,Ideą moją jest wdrożenie tej technologii w średniej i dużej energetyce. Upieram się przy tym temacie ponieważ jestem przekonany dodaje, co zresztą nauka udowadnia, że jest to proces o wiele tańszy i nie powodujący zanieczyszczeń. Reasumując przyszłość leży w węglu i jest o co walczyć”.(wybrany fragment wypowiedzi).
Jednym z tematów konferencji było omówienie spraw związanych ze zmianą polityki monetarnej, na ten temat w obszernym wystąpieniu wypowiadał się pan Józef Kamycki, pan Dariusz Brzozowiec przedstawił plan i możliwości wdrożenia pieniądza lokalnego (zielony). Zbigniew Martyniak ,, Komitet Obywatelski Obrony Polskich Zasobów Naturalnych”, w swojej wypowiedzi posługując się tablicami poglądowymi w obrazowy sposób przedstawił proces beztlenowej obróbki fizykochemicznej węgla.

Chęć pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji gospodarczej Śląska wyraziły środowiska patriotyczne. Na ten temat wiele miał do powiedzenia Jan Sposób, reprezentował ,,KONFEDERACJĘ NA RZECZ REFORM USTROJOWYCH”. ,,Przyjechaliśmy tu, mówi Sposób po to, aby zorganizować sieć ugrupowań patriotycznych, które wyrażałyby chęć włączenia się w zmiany ustrojowe w Polsce. Mamy opracowane około 8 obszarów które wymagają natychmiastowych przemian”. Odsyłam zainteresowane strony na łamy miesięcznika ,,kurier Wnet” dodaje Jan Sposób. ( wybrany fragment wypowiedzi).

Głos w dyskusji zabrała także Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Bielsko Bialskiej pani Elżbieta Łochyńska; ,,Przyjechaliśmy tu mówi pani Marszałek aby się łączyć nie dzielić. Śląsk to jest to, co nam zostało z Polski – lasy, złoża naturalne, kultura, głębokie wartości chrześcijańskie, to oto trzeba nam walczyć. To górnik powinien się znaleźć w tym pięknym miejscu dziś, a nie my dodaje pani Łochyńska”.

Prezes Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego Sławomir Ostaszewski w swoim wystąpieniu przedstawił preambułę i cele działania stowarzyszenia. Pan Roman Klimczyk wypowiadał się jak należy wykorzystywać nowoczesne technologie w szybkiej komunikacji (internet).

O problemach polskiego prawodawstwa wypowiadał się pan Andrzej Tomasz Sobolewski – autor wielu publikacji obnażających słabości polskiego prawa. ,,Jakim Państwem Jesteś Polsko” (Tychy czerwiec 2008 r. ISBN 978 – 83 – 927349 – 0 – 1) i ( ,,Pozwólcie żywym żyć a zmarłym odpocząć” ( Tychy lipiec 2010 r. ISBN; 978 – 83 – 927349 – 1 – 8) to publikacje z którymi można było się zapoznać podczas konferencji.

Obrady konferencji zakończyli eksperci górnictwa mgr. inż. Marek Adamczyk* oraz gospodarz i organizator spotkania mgr. inż. Krzysztof Tytko*.

Po zakończeniu obrad dwudniowej konferencji, długo trwały ożywione dyskusje zaproszonych gości. Widać pełne zrozumienie dla trudnej sytuacji w jakiej znalazła się Polska, podkreślano konieczność natychmiastowej reakcji, zmiany bowiem są konieczne aby systemy naprawcze zaczęły działać podkreślano w licznych wypowiedziach. ,,Ściana Wschodnia” stoi murem za Śląskiem – nie jesteście sami, rozumiemy wasze problemy i wyrażamy chęć natychmiastowej pomocy. To nie tylko obrona śląskich interesów, ale także, a tak naprawdę przede wszystkim obrona Polskiej Racji Stanu”.

Mgr. Inż. Krzysztof Tytko; Wykształcenie, kariera zawodowa wybrane fr.. […] Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków. Projektowanie budowa kopalń. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. Podyplomowe studium menedżerskie MBA. Uniwersytet Śląski, Katowice. Podyplomowe studium w zakresie – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik, zarządca nieruchomości – na etapie pisania pracy licencjackiej.
Członek Rady Nadzorczej Spółki Electroceramics S.A. Wrocław ( od 10.06.2014 do nadal).
Członek Rady Nadzorczej Spółki LZMO S.A. W Lubsku (3.03. 2014 – do nadal).
Baltic Ceramics S. A. w Lubsku – stanowisko – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.
Odpowiedzialny; Budowa nowego zakładu Produkcji Proppantów Ceramicznych o wydajności 60 000 t/r do wydobycia gazu łubkowego. 2.12. 2013 – 28.02. 2014 – Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. W Lubsku. 2012 r. Przeprowadzenie audytu pod ziemią KWK – ,,Murcki – Staszic” Ruch ,,Boże Dary”, na zlecenie Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego. 2009 – 2010 – Przedsiębiorstwo Górnicze ,,SILESIA” sp. zoo Odpowiedzialny za organizację kupna K.W.K. ,,SILESIA” od Kompanii Węglowej S.A.
W roku 2008 – Opracował ,,Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunkach wyjścia z kryzysu”. 2007 – 2008 SHANDONG TAGAO MINING EQUIPMENT MANUFACTURING CO; Ltd. ( Polsko chińskie JOIN – VENTURE) KOPEX S.A. – TAISHAN JIANNEG MACHINERY GROUP Ltd. Ningyang Industrial Park Tai:an Shandong Chiny ( Produkcja Maszyn i Urządzeń Górniczych.
Są to tylko niewielkie fragmenty bogatej kariery zawodowej Krzysztofa Tytki – specjalisty który karierę zawodową zaczynał od najniższych szczebli. Jako sztygar zmianowy miał okazję poznać zachowania ludzi bezpośrednio na stanowiskach pracy, poznać ich mentalność, między innymi i ta wiedza poparta wiedzą naukową, pozwoliła w późniejszym czasie na opracowywanie wielu projektów dających możliwość wyjścia zakładom produkcyjnym z głębokiej zapaści. Tytko posiada wysokie umiejętności menedżerskie (,, Zawsze obejmowałem kierownictwo w podmiotach gospodarczych, które znajdowały się w głębokim kryzysie, niejednokrotnie na skraju bankructwa, w wyniku podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w 3 letnim horyzoncie czasowym odwracałem negatywne trendy generując zyski”. Dalej w dokumentach czytamy ( CV) ,, Potrafię korzystać z wiedzy wszystkich zatrudnionych pracowników bez względu na stopień wykształcenia i mentalność”[…] ( wybrany fragment wypowiedzi). Wysokiej klasy ekspertów mamy na wyciągnięcie ręki dr. Mazurek, prof. Kozłowski, mgr. Inż. Adamczyk i wielu innych którzy mają potencjał w postaci doświadczeń naukowych, ludzie ci czekają na propozycje współpracy ze stroną rządową – a czas płynie…..

Relacja z Przemyśla : Tadeusz Puchałka

13245346_1099819146737969_3716707676415896130_n 13233025_1099819710071246_8997220388563567174_n 13239448_1099819560071261_5158236357035179744_n