Rada Powiatu w Rybniku – Wyniki wyborów samorządowych 2018

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów  
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 839 25 5 25.40%
 
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU 6 123 24 3 19.84%
 
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO 11 649 24 8 37.75%
 
20 KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ 2 902 9 2 9.40%
 
21 KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” – RAZEM DLA ŚLĄSKA 2 345 12 1 7.60%