Rada Miasta zagłosowała …

0
852

Rada Miasta zagłosowała za utrzymaniem mandatu radnego Sanecznika, Furtaka, Gawlińskiej-Twardawy oraz Tomasza Rzepy.

Na dzisiejszej nadzwtczajnej sesji Rady Miasta najważniejszą częścią była sprawa utrzymania lub wygaśnięcia mandatu 4 radnych.
Pomimo innego porządku obrad Marek Sanecznik złożył wniosek formalny w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 14 czyli głosowanie nad uchyleniem mandatów motywując to tym, że ma wątpliwość czy mogą zostać podjęte uchwały gdyż istnieje przeszkoda formalna wynikająca z Kodeksu Wyborczego.

Prezydent odpowiedział, że sesja odbywa się na wniosek Komisji Rewizyjnej, a mecenas Słupik przyznała, że ma ona swoje uzasadnienie w przepisach Kodeksu Wyborczego, a Rada powinna podjąć uchwałę w terminie miesiąca od zawiadomienia przez wojewodę, a nawet i po terminie.

W sprawie 4 radnych , Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , Adam Sobierajsk, i odczytał obszerny protokół , który był wcześniej publikowany w BIP-ie. Joachim Machulik , odczytał , jakie mogą być przyczyny wygaśnięcia mandatu i utraty prawa wybieralności w dniu wyborów.

Przewodniczący Rzepa , ze względu na swój udział w sprawie, oddał przewodniczenie sesji radnemu Hibszerowi.

Każdy z radnych, przed głosowaniem i podjęciem uchwały miał prawo wypowiedzieć się w swojej sprawie.
Radny Sanecznik był wzięty pod uwagę jako pierwszy i jego wyjaśnienia były najbardziej szczegółowe. Uznał, że:
Komisja Rewizyjna po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą nie znalazła podstaw do wygaśnięcia mandatów, spotykała się kilka razy a 2.03 zmieniła podjęte stanowisko w jego sprawie.
Komisja nie zwróciła się do niego z formalnym zapytaniem o wypełnianie obowiązku szkolnego przez jego dzieci, a upubliczniona informacja spotkała się z niespotykaną agresją ze strony niektórych środowisk oraz nękania jego dzieci.
Powiedział również, że MKW dostała anonim na jego osobę i nie zareagowała na niego do tej pory, a PKW uznała legalność wyborów. Kwestia zamieszkiwania została poruszona już po wyborach i to jest dla niego niezrozumiałe. Przyznał, że jego rodzinne korzenie sięgają nawet 100 lat , zamieszkiwania w Knurowie.

Po tej wypowiedzi zabrał głos radny Kandzior , który miał sporo wątpliwości do pracy Komisji Rewizyjnej, która nie zwróciła się do radnego , gdzie uczą się jego dzieci.
Zabrał głos również radny Dulias , który stwierdził, że ma za mało informacji i na chwilę obecną sprawa dla niego jest nierozstrzygalna , dla radnego Gruszki uzasadnienie Sanecznika , było pełne ogólników w sprawie obowiązku szkolnego, jego dzieci.

Marek Sanecznik , odpowiedział, że decyzję, aby jego dzieci chodziły do szkoły w Przegędzy, podjęła jego żona.

Przed głosowaniem zabrał głos prezydent Adam Rams, który przyznał, że zależy mu bardzo , aby wyjaśnić sprawę zamieszkiwania radnych, uznał, że Rada jako organ stanowiący, jest do tego najbardziej kompetentna, aby później wysłać pismo w tej sprawie do Wojewody i Prokuratury Okręgowej.
Prezydent przyznał, że zależy mu na realizowaniu zadań własnych gminy i nie będzie się wypowiadał w tej sprawie, bo przekroczy swoje kompetencje.

Głosowanie: W głosowaniu brało udział 19 radnych 1 głos za uchyleniem mandatu, 9 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

Radny Sanecznik utrzymał mandat radnego.

Sesja później potoczyła się znacznie szybciej. Radna Barbara Gawlińska-Twardawa wyjaśniła, że jej mandat był przyznawany w 2 etapach, podziękowała wyborcom i wszystkim znakomitym kontrkandydatom, którzy z nią rywalizowali w tych wyborach.

W tej sprawie , zabrał głos radny Kandzior , który uważa, że centrum życia radnej , jest w Knurowie, tutaj pracuje, można ją tu spotkać i zna sąsiadów , dlatego będzie głosował za utrzymaniem mandatu.

Glosowanie: W głosowaniu brało udział 19 radnych, za utrzymaniem mandatu zagłosowało 13 radnych przy 6 wstrzymujących się od głosu.

Radna Gawlińska-Twardawa utrzymała mandat radnego.

Później głos zabrał Tomasz Rzepa, który wyjaśnił, że zaraz po otrzymaniu pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego postanowił, że pismo trafi do Komisji Rewizyjnej i nie będzie się mieszał w jej pracę. Najkrócej mówiąc powiedział, że centrum jego życia zawodowego, społecznego oraz rodzinnego jest w Knurowie.
Powiedział, że chce tu żyć , mieszkać i jak znajdzie się miejsce to i być tutaj pochowanym.

Po tej wypowiedzi , głos zabrał radny Dulias z zapytaniem o to, że na forach internetowych pojawiają się informacje, że jest mieszkańcem Rybnika-Ochojca i czy prowadzi aktywną działalność w tamtejszej parafii?
W obronie Tomasza Rzepy stanął Marek Sanecznik uznając, że na głowę Tomasza Rzepy wylało się tyle nienawiści, że nie spodziewał się takiej reakcji w środowisku , myślał, że to on będzie najbardziej piętnowany. Wierzy jednak, że Tomasz Rzepa da sobie radę bo jest osobą bardzo kompetentną, zaangażowaną społecznie i co go nie zabije to go wzmocni.
Radny Kandzior powiedział, że nie znał Tomasza Rzepy , ale w jego ocenie nie ma powodów , aby jemu nie wierzyć, uważa, że Tomasz Rzepa jest po prostu : dobrym człowiekiem.
Radny Gruszka, uznał współczucie Sanecznika za nieszczere , czemu zaripostował Kandzior.

Głosowanie: W głosowaniu brało udział 19 radnych , 13 było za utrzymaniem mandatu, 6 wstrzymało się od głosu.

Tomasz Rzepa utrzymał mandat radnego

W swoich wyjaśnieniach radny Furtak w skrócie opowiedział, że jego życie toczy się w Knurowie, w którym pracuje od rana do wieczora jako listonosz, jest z nim związany bardzo mocno, tutaj uczą się jego dzieci.

W jego sprawie radny Kandzior zadał pytanie. Czy udziela się w Knurowie społecznie?
Radny Furtak szybko odpowiedział, że pracuje od rana do wieczora i nie znalazłby na to czasu.
Zabrał głos później radny Machulik. Powiedział, że widuje radnego Furtaka bo mieszkają w tym samym bloku i na pewno centrum życia radnego znajduje się w Knurowie, szkoda tylko, że nie miał możliwości jako członek Komisji Mieszkaniowej uczestniczyć w rozwiązaniu problemu . Potem w jego sprawie wypowiedział się również radny Pach i Rzepa przyznając, że jego dzieci chodzą 2-3 razy na basen w Knurowie.
Całość podsumował radny Szydło mówiąc, że cała czwórka radnych udziela się społecznie i są osobami na których zawsze można liczyć i zasługują na utrzymanie mandatu, po prostu : to są fajni ludzie, spuentował.

Głosowanie: W głosowaniu brało udział 19 radnych, za utrzymaniem mandatu było 10 radnych , wstrzymało się 9 radnych.

Radny Furtak utrzymał mandat.

11020482_864394023613817_1289131063604553611_o 10903928_864394070280479_140954958830179768_o 11011047_864396326946920_3171985259531035932_o 11043103_864395960280290_7402134450558518953_o 11068097_864396320280254_3420306356701580411_o 11053482_864394103613809_4624948823439261682_o 11000626_864394123613807_8216095848040996745_o 11034392_864394146947138_4558984862617436717_o 11043237_864394220280464_4854788420528202797_o

Po publikacji materiału ( 13-03-2015 )   zgłosił się do Nas Radny Joachim Machulik, że niestety nieoparznie zinterpretowaliśmy jego słowa na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Za zaistniałą sytuację oczywiście serdecznie przepraszamy i już cytując dosłownie słowa radnego, przedstawiamy jego stanowisko :

” Tak jak w 3 dotychczasowych głosowaniach w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatów opierałem się na materiałach wypracowanych przez Komisję Rewizyjną, to przy głosowaniu dotyczącym radnego Roberta Furtaka chcę także wskazać, że pan Furtak jest moim sąsiadem z klatki, którego raz widuję częściej, raz rzadziej. Będąc radnym nie mam jednak takiej możliwości jaką mam jako członek Komisji Mieszkaniowej. Gdy Komisja ma wątpliwości co do miejsca zamieszkania wnioskodawcy starającego się o mieszkanie to bez zapowiedzi przeprowadzamy wizję sprawdzającą, czy ta osoba faktycznie mieszka pod podanym adresem. Dlatego podczas głosowania nad uchwałą w sprawie Roberta Furtaka wstrzymam się od głosu.

Całość mojej wypowiedzi będzie można odczytać w stenogramie z sesji. ”

Poza tym chcielibyśmy serdecznie podziękować, za zrozumienie naszego stanowiska i powstały błąd. Jesteśmy niestety tylko ludźmi i takie
sytuacje się zdarzają , zdarzały i zapewne będą się zdarzać.

Chylimy jednak czoła i czapki z głów z naszej strony, za rzeczowe załatwienie tematu .

Od nas WIELKI PLUS dla radnego .

joachim_machulik