Pyskowice: Nowy prezes Szpitala w Pyskowicach!

0
2457

17 maja br. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. prezes Leszek Kubiak złożył na ręce przewodniczącego Rady rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała nowego prezesa, którym został Mirosław Sobczak.

info: Powiat Gliwicki – profil informacyjny