Pyskowice/Kraj: Już za miesiąc obowiązkowe paszporty energetyczne budynków

0
271

Już za miesiąc obowiązkowe paszporty energetyczne budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, świadectwo energetyczne, certyfikat bądź paszport energetyczny – to różne nazwy na ten sam dokument, którego zadaniem jest ustalenie całkowitego zapotrzebowania na energię używaną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Po 28 kwietnia będzie bezwarunkowo wymagany w określonych sytuacjach.

 

Po tej dacie świadectwo będzie wymagane, jeżeli budynek, jego część lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu m.in. dla budynków:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów (o ile świadectwo jest już sporządzone),
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

  • dane budynku lub jego części,
  • charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
  • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
  • oświadczenie osoby sporządzającej świadectwo, że dokument ten został wpisany do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

info: pyskowice.pl