NewsyPyskowiceRegion

Pyskowice: „Czyste Powietrze” przyciąga „brudne” firmy

„Czyste Powietrze” przyciąga „brudne” firmy

Za sprawą programu „Czyste Powietrze” ożywiło się zainteresowanie wymianą źródeł ogrzewania i termomodernizacją. W związku z nową sytuacją rynkową pojawiły się też jednak nieuczciwe firmy, które zwietrzyły łatwy interes. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostrzega przede wszystkim przed wykonawcami, którzy powołują się na rzekome partnerstwo w programie „Czyste Powietrze”.

Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Naszą nieufność powinni w szczególności zwrócić wykonawcy, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy firmy.

NFOŚiGW przypomina, że wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie na temat firmy publikowane w internecie.

info: pyskowice.pl