NewsyRegion

PUP Gliwice: Nabór wniosków na dotację dla mikro i małych Przedsiębiorców określonych branż (art.15 zze4).

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach rozpoczyna nabór wniosków na dotację dla mikro i małych Przedsiębiorców określonych branż (art.15 zze4).

Termin naboru wniosków: od 19 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Szczegóły dotyczące wsparcia:
Znajdą Państwo na stronie PUP w Gliwicach w zakładce TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Warunki i zasady uzyskania wsparcia:

O dotację mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy którzy:

– na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami wskazanymi poniżej
– uzyskali przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
– nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
– nie mają zawieszonej działalności w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Prawidłowo wypełnione dokumenty, tj. wniosek wraz z umową i załącznikiem nr 1 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego

info: pup gliwice