GliwiceNewsyRegion

PUP Gliwice: Możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej na pełen okres trzech miesięcy istnieje wyłącznie do końca kwietnia 2021r.
 
Po tym okresie ilość wypłat dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 
Dotyczy:
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (art. 15 zzb, 15 zze, 15 zze2),
oraz dofinansowania dla samozatrudnionych (art. 15 zzc),
 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami okres objęty wsparciem w ramach wniosków składanych w poszczególnych miesiącach wynosi odpowiednio dla wniosków złożonych do:
– 30 kwietnia 2021r. – okres dofinansowania 3 miesiące czyli kwiecień-maj-czerwiec 2021 r.,
– 31 maja 2021 r. – okres dofinansowania 2 miesiące czyli maj-czerwiec 2021r.
– 10 czerwca 2021r. – okres dofinansowania 1 miesiąc czyli czerwiec 2021r.
Przypominamy, wnioski można składać do 10 czerwca 2021 r.
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
502 315 395, 32 444 23 95, 32 444 23 60
adres e-mail: tarcza@pup.gliwice.pl