GierałtowiceNewsy

Przyszowice:ℹ️ Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Przyszowice na kadancję 2023-2027r.

Przyszowice:

ℹ️ Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Przyszowice na kadancję 2023-2027r.

Sołtysem został Andrzej Gawlik zdobywając 82, spośród 90 głosów (8 przeciw).
___
Członkami Rady Sołeckiej zostali:

Dolata Tomasz – 84 za, 4 przeciw;
Domin Małgorzata – 84 za, 4 przeciw;
Górka Tomasz – 85 za, 3 przeciw;
Janota Dawid – 87 za, 1 przeciw;
Łabarzewska Katarzyna – 84 za, 4 przeciw;
Makselon-Beker Małgorzata – 85 za, 3 przeciw;
Orszulik Marcin – 86 za, 2 przeciw;
Smołka Marek – 84 za, 4 przeciw;
Sobel Krystian – 85 za, 3 przeciw;
Widuch Łukasz – 87 za, 1 przeciw.

Wydano 88 kart do głosowania.
Oddano 88 głosów ważnych.
0 nieważnych.
___
Do wspólnego zdjęcia ustawili się również Radni Gminy Gierałtowice:
Błaszczyk Marek
Szołtysek Paweł
Drażyk Piotr
___

Info: Razem dla Przyszowic