Jeśli prowadzisz firmę, a nie masz wpisanego numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, MUSISZ go uzupełnić do 19 maja. Inaczej zostaniesz WYKREŚLONY z rejestru i Twoja firma przestanie istnieć!

Tylko do 19 maja jest czas, by przedsiębiorcy zgłaszali do CEIDG numer PESEL. Jeśli Wasza działalność była rejestrowana niedawno bądź aktualizowaliście jakieś dane w tym systemie, to na pewno macie wpisany PESEL. Jeśli jednak robiliście to w czasach, gdy nie obowiązywał  NIP  i PESEL, warto to sprawdzić!

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjętej 25 września 2015 r., dała przedsiębiorcom dwa lata (licząc od momentu wejścia w życie) na uzupełnienie danych. Termin mija właśnie 19 maja.

Zapis taki miał na celu wyczyszczenie ewidencji z „martwych wpisów”.

Każdy przedsiębiorca, który robił jakiekolwiek zmiany w swoim wpisie do CEIDG od 1 lipca 2011 roku, na pewno ma tam podany PESEL, bo wtedy dodawanie takiej informacji stało się obowiązkowe.

Info: gliwice.eu


 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG  nie zawiera numeru PESEL,a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. do dnia 19 maja 2018r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie dotoczyła określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony” setki tysięcy” przedsiębiorców. Wykreślaniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane ( np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej , a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bzie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie do dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przesiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG ( rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszłą działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.