InformacjeKnurów

Projekt „Życie zaczyna się po 30-tce”

Projekt „Życie zaczyna się po 30-tce” skierowany do mieszkańców Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice.

Fundacja Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w projekcie „Życie zaczyna się po 30-tce”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice, którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

– wsparcie doradcy zawodowego,

– szkolenia zawodowe,

– wymagane dla danego kursu badania lekarskie,

–  materiały szkoleniowe,

–  poczęstunek podczas zajęć grupowych,

–  zwrot kosztów dojazdu,

–  ubezpieczenie NW w trakcie szkoleń,

–  egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

– 3-miesięczne staże zawodowe

– stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i  stażach.

Miejsce wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.

Cel główny projektu:

Wyposażenie w niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 15 osób powyżej 30 roku życia w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt: Osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie ul. Dworcowa 38a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail biuro@fundacja.knurow.pl

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie:  http://fundacja.knurow.pl/zycie-zaczyna-sie-po-30-tce/

Info: fundacja.knurow.pl