Projekt „Misja Przyroda”

0
708

 

Uczniowie Gimnazjum nr 7 Zespołu Szkół nr 5 w Bełku uczestniczyli w projekcie „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” dofinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ze środków EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.

Celem projektu było uczenie młodych ludzi szacunku dla otaczającej ich przyrody,odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000.

Projekt składał się z trzech etapów.

Etap pierwszy obejmował zajęcia przygotowujące do wyjazdu do parku narodowego (2 godziny dydaktyczne). W ramach tego etapu uczniowie dowiadywali się o celach projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostali wprowadzeni w fabułę projektu. Ich zadaniem było przygotowanie informacji o parku narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne.

W ramach II etapu projektu uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Bełku w dniach 5-9 października wyjechali na zieloną szkołę do Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie poznawali bioróżnorodność parku .

Podczas tygodniowego turnusu uczniowie pracowali w zespołach zadaniowych pod opieką doświadczonych pracowników parku korzystając ze specjalistycznego sprzętu m.in. urządzeń do pomiaru natężenia światła. Wcielali się w rolę odkrywców i każdego dnia poznawali skarby przyrodyuświadamiając sobie jednocześnie jak ogromne znaczenie na zachowanie bioróżnorodności, a tym samym równowagi w przyrodzie ma człowiek.Jednocześnie, jako reporterzy gazety „Misja Przyr(g)oda”, każdego dnia zamieszczali swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku.

Popowrocie z parku narodowego wraz z opiekunem projektu Izabelą Lipp- Zgryźniak uczniowie zrealizowali 10 spotkań, podczas których mieli za zadanie przygotować w formie questingu ścieżkę skarbów przyrody i kultury po swojej najbliższej okolicy.

W całej Polsce o udział w projekcie ubiegało się 1700 placówek, z czego tylko 100 szkół gimnazjalnych, tylko 4 ze Śląska – w tym Gimnazjum nr 7 – przystąpiło do jego realizacji.

Reportaż z projektu „Misja Przyroda” prezentowany był w regionalnych stacjach TVP 30 października i 23 listopada.

info: czerwionka-leszczyny.pl