Powiat Gliwicki: Znicze zapłonęły…

0
316

Osiem zniczy z herbem Powiatu Gliwickiego zapłonęło tuż przed dniem Wszystkich Świętych na grobach osób zasłużonych dla naszego samorządu.

Niewielkie herby Powiatu Gliwickiego na świecach przypomniały, że tu leżą zmarli, którzy część swego życia poświęcili pracy na rzecz Samorządu Powiatu Gliwickiego.

Jeden zapłonął na grobie śp. Zbigniewa Pańczyka – pierwszego starosty gliwickiego, który tworzył samorząd powiatowy po reformie administracyjnej w 1998 r. Mogiła Zbigniewa Pańczyka znajduje się na gliwickim Cmentarzu Centralnym. Był postacią zasłużoną nie tylko dla Powiatu Gliwickiego. W czasach PRL-u aktywnie działał w „Solidarności”, a w historii zapisał się jako pierwszy niekomunistyczny prezydent Gliwic.

Drugi znicz zaświecono na mogile Adama Szczypki – zmarłego starosty gliwickiego, pełniącego tę funkcję w latach 2006 – 2008 r. Z wykształcenia mgr inż. budownictwa, przez długie lata związany był z górnictwem, pełniąc również wysokie funkcje samorządowe: radnego, zastępcy prezydenta Knurowa, a następnie starosty gliwickiego. Adam Szczypka pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym w Knurowie.

Kolejny znicz zapłonął na grobie Marii Nowak-Kowalskiej, która była radną i członkiem Zarządu Powiatu Gliwickiego I kadencji, samorządowcem zasłużonym także dla Gminy Toszek, gdzie przez długi czas pełniła funkcję zastępcy burmistrza. Zawodowo była stomatologiem, ale dużą część swego życia poświęciła na działalność społeczną, kulturalną, historyczną i pomoc innym. Spoczywa na cmentarzu w Toszku.

Czwarty znicz zapalony został na cmentarzu w Smolnicy, gdzie spoczywa Marcin Stronczek. Był radnym Rady Powiatu Gliwickiego oraz członkiem Zarządu Powiatu Gliwickiego, pełnił funkcję dyrektora Szpitala w Knurowie. Od 1990 r. do 1998 r. był najpierw wójtem, a następnie burmistrzem swej rodzimej gminy – Sośnicowic, po raz kolejny wybrany został na burmistrza w 2010 i 2014 r.

Następny znicz zapłonął na cmentarzu w Poniszowicach. Pochowany jest tu śp. Józef Frejno – radny pierwszej kadencji Rady Powiatu Gliwickiego. Był niezrównanym samorządowcem oddanym swej małej ojczyźnie. Przez lata sprawował funkcję sołtysa w sołectwie Niewiesze, gdzie też aktywnie działał m.in. na rzecz OSP.

Szósty znicz zaświecono na płycie nagrobnej śp. dr. Andrzeja Michalskiego – długoletniego radnego Powiatu Gliwickiego. Był wspaniałym lekarzem, oddanym swym pacjentom w Knurowie. Choć sam przez całe życie borykał się z poważną chorobą, uśmiech nigdy nie znikał z jego twarzy, był pełen optymizmu, którym zarażał innych.

Rok temu w październiku 2021 roku pożegnaliśmy dwóch byłych radnych Rady Powiatu Gliwickiego – Janusza Bekusa i Władysława Macowicza. Obaj spoczęli na Cmentarzu Komunalnym w Pyskowicach, gdzie zapłonęły siódmy i ósmy znicz od Samorządu Powiatu Gliwickiego. Janusz Bekus był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Toszek, w latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego. Przez dwie kadencje był sołtysem Paczynki. Bardzo pogodny i szanowany.

Władysław Macowicz był radnym Rady Powiatu Gliwickiego I kadencji w latach 1998-2002 i laureatem nagrody Bene Meritus, przyznawanej przez Radę Powiatu Gliwickiego. Przez całe życie związany z naszym regionem, m.in. jako nauczyciel i wieloletni dyrektor Liceum im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Znicze zapalili radni naszego powiatu i członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego, którzy pochylili się nad grobami swoich zmarłych kolegów. Uczynili to w imieniu całej Rady Powiatu Gliwickiego, z inicjatywy jej przewodniczącego, Andrzeja Kurka.

Pamięć o bliskich nam ludziach jest ogromnie ważna.

info: Powiat Gliwicki