GLIWICKIPowiatPyskowicePyskowiceRegion

Powiat Gliwicki: Uwaga na nieprawdziwe informacje dotyczące Szpitala w Pyskowicach

W związku z pojawianiem się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących zamknięcia niektórych oddziałów Szpitala w Pyskowicach, Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że nie są one prawdziwe i żadne decyzje w zakresie zamknięcia oddziałów nie zostały podjęte.

Wobec konieczności poprawy sytuacji Szpitala w Pyskowicach projektowane są zmiany dotyczące organizacji pracy Szpitala, jednak żadne zmiany nie będą podejmowane bez właściwego zabezpieczenia dostępności świadczeń dla mieszkańców powiatu.

Zarząd Powiatu Gliwickiego zapewnia jednocześnie, że wbrew pojawiającym się obawom, planowane założenia reorganizacji podejmowane są wyłącznie w celu umożliwienia utrzymania zarówno Szpitala w Pyskowicach jak i Knurowie, a nie w celu ich likwidacji. Wszelkie podejmowane zmiany istotne dla dostępności świadczeń będą podawane do wiadomości mieszkańców.

Info: Powiat Gliwicki – profil informacyjny