GLIWICKIInformacjePowiat

Powiat Gliwicki: Uroczyste podsumowanie konkursu: „Powiat Przyjazny Środowisku 2022”

W czwartek, 23 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursowych zmagań „Powiat Przyjazny Środowisku 2022” – corocznego przedsięwzięcia, w którym to Powiat Gliwicki udziela gminom wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W ubiegłorocznej edycji zgłoszonych zostało 10 wniosków z 8 gmin naszego powiatu, z których po analizie wniosków przez Komisję Ochrony Środowiska i Energii Rady Powiatu Gliwickiego, wyłoniono trzy najlepsze projekty.

Zwycięskim projektem, uhonorowanym dotacją w wysokości 19 995,00 zł, zostało „Rosarium im. Romana Jasińskiego w Pyskowicach” zgłoszone przez gminę Pyskowice. Drugie miejsce i dotację w wysokości 15 000,00 zł otrzymało sołectwo Niewiesze (gm. Rudziniec) za projekt „Budowa oświetlenia przy wykorzystaniu OZE – zakup i montaż wolno stojących lamp solarnych na terenie sołectwa Niewiesza”. Trzecią pozycję na podium oraz 8 595,34 zł dotacji wywalczyło sołectwo Wielowieś (gm. Wielowieś) za projekt „Zielonej stacji serwisu rowerowego”.

Podczas kameralnej uroczystości gospodarze spotkania: Józef Kruczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, serdecznie pogratulowali obecnym na sali laureatom, a następnie wręczyli im pamiątkowe tabliczki oraz statuetki. Nagrody wręczono (w kolejności przyznanych miejsc): Piotrowi Magdzie, wiceburmistrzowi Pyskowic, Krzysztofowi Obrzutowi, wójtowi gminy Rudziniec oraz Alicji Klich, sołtysowi Niewiesza, Ginterowi Skowronkowi, wójtowi gminy Wielowieś oraz Michałowi Schutzowi, sołtysowi Wielowsi.

info: Powiat Gliwicki