Powiat Gliwicki: Program Ochrony Środowiska…

0
378

W czwartek, 18 sierpnia 2022 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się spotkanie w ramach prac nad opracowaniem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”, które poprowadził naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Mariusz Dyka, a udział wzięli w nim przedstawiciele urzędów gmin naszego powiatu.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem treści programu przez Agnieszkę Chylak z firmy Eko-TEAM Konsulting, która była wykonawczynią opracowania. Prezentacja multimedialna zawierała obszerne informacje dotyczące aktualnego stanu środowiska w gminach powiatu gliwickiego, skupiając się na takich kwestiach, jak: gospodarka wodno-ściekowa, promieniowanie elektromagnetyczne, zasoby geologiczne, przyroda

i lasy, powietrze atmosferyczne etc. Po zakończeniu prezentacji nadszedł czas na dyskusję, podczas której reprezentanci gmin zadawali pytania oraz poruszali tematy, związane m.in. z wpływem eksploatacji górniczej na terenach Gierałtowic oraz wymianą instalacji grzewczej.

Treść opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” będzie niebawem dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

info: Powiat Gliwicki