Powiat Gliwicki: Politechnika razem z Powiatem Gliwickim

0
116

Wczoraj, we czwartek, 23 września 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się spotkanie dot. aktywizacji współpracy w ramach Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Gliwickiego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

– Niezmiernie miło mi powitać wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu Klastra Energii. Ogromnie cieszę się, że jest z nami prorektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym – prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz wraz z przedstawicielami tej uczelni. Politechnika Śląska, jako uczelnia badawcza rozwija badania w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych, realizowanych przez naukowców tej uczelni: POB1: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, POB2: Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, POB 3: Materiały przyszłości, POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości, POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0, POB6: Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W ten ostatni obszar wpisujemy się także my – Samorząd Powiatu Gliwickiego w ramach Klastra Energii, którego – przypomnę – Politechnika Śląska w Gliwicach jest również członkiem. Gliwicka politechnika nie dość, że jest uczelnią badawczą, to jeszcze jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, przemysłem, biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz z samorządem. Ogromnie to doceniamy i dziękujemy, że możemy wspólnie

z Państwem pracować na rzecz ochrony środowiska naszego regionu, przez co, pośrednio, chcemy dbać o zdrowie i jak najlepszą jakość życia mieszkańców Ziemi Gliwickiej. Cieszę się z dzisiejszego spotkania i mam nadzieję, że wnioski i doświadczenia z naszej pracy przyniosą konkretne pomysły i rozwiązania – mówiła Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Prezentację Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jego zadania, działania i możliwości badawcze przedstawił dr hab. inż. prof. Sebastian Werle. Gliwicka uczelnia badawcza oferuje możliwość prowadzenia mobilnych pomiarów jakości powietrza i naukowcy są chętni prowadzić takie badania również na terenie powiatu gliwickiego. Okazało się więc, że zarówno gliwicka uczelnia, jak i Samorząd Powiatu Gliwickiego mają wiele pomysłów na współpracę w ramach Klastra Energii i nie tylko. Jednym z nich jest organizacja w październiku br. konferencji nt. możliwości wykorzystania biogazu. W planach jest także porozumienie między uczelnią a samorządem na temat kierunków dalszej współpracy. Planowana jest także kooperacja z Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

W spotkaniu udział wzięli: ze strony Powiatu Gliwickiego – Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Józef Kruczek, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Energii Rady Powiatu Gliwickiego, Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Krystian Szczerbak, pracownik tego wydziału oraz ze strony Politechniki Śląskiej w Gliwicach m.in. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prorektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, dr hab. inż., prof. Sebastian Werle, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Koordynator POB6, prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas, prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji z tegoż wydziału.

Info: Powiat Gliwicki