GLIWICKIInformacjePowiatRazem dla Ukrainy

Powiat Gliwicki otrzymał środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Powiat Gliwicki otrzymał wsparcie ze środków FUNDUSZU POMOCY w wysokości 180.515 zł (stan na 29.08.2022r.), na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Info: Powiat Gliwicki