Powiat Gliwicki: Nowe książki dla Paderka!

0
145

Powiat Gliwicki otrzymał w 2022 roku dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 12.000 zł.

Projekt będzie realizowany przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie.

Koszt całkowity projektu wynosi 15.000 zł, w tym kwota dotacji 12.000 zł, kwota wkładu własnego powiatu 3.000 zł.

info: Powiat Gliwicki