GLIWICKIInformacjePowiat

Powiat Gliwicki: Możliwość płatności on-line PayByNet

Informujemy, że w Powiatowym Systemie Informacji Przestrzennej powiatu gliwickiego została włączona usługa płatności on-line PayByNet.

Moduł służy do obsługi płatności elektronicznej na podstawie wygenerowanych przez system Dokumentów Obliczenia Opłaty. Odbiorca po zalogowaniu się do swojego konta ma możliwość wykonania płatności bezpośrednio z poziomu aplikacji dzięki integracji z zewnętrznym systemem płatności on-line. Po dokonaniu płatności jest ona automatycznie identyfikowana w dziedzinowej bazie danych urzędu, a odbiorca zyskuje dostęp do przygotowanych danych i dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które może pobrać za pośrednictwem systemu. Z wdrożonego rozwiązania mogą korzystać również geodeci przy zgłaszaniu prac geodezyjnych, rzeczoznawcy majątkowi przy udostępnianiu danych transakcyjnych, komornicy podczas zapytań o dłużników oraz projektanci przy składaniu wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Wdrożone rozwiązanie pozwala znacznie skrócić czas realizacji wniosku, w wielu przypadkach umożliwiając dostęp do danych niemal natychmiast.

Info: Powiat Gliwicki