Powiat Gliwicki: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego.

0
188

Powiat Gliwicki:

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Gliwickiego, po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu i otwartej dyskusji, radni większością głosów udzielili absolutorium za wykonanie zadań zaplanowanych na 2020 rok.

Zarząd w składzie:

Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki
Adam Wojtowicz – Wicestarosta Gliwicki
Ewa Jurczyga – Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego