Gliwice: Politechnika Śląska wprowadza nowe kierunki studiów, wśród nich prawdziwe „perełki”

0
1874

Politechnika Śląska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce ma w swojej ofercie wiele różnych kierunków studiów. Mimo kierunków dobrze wszystkim znanych ciągle wprowadzane są nowe. Wśród nowości uczelnia prezentuje interdyscyplinarną Inżynierię Ogólną, Inżynierię Lotniczą i Kosmiczną, Rekultywację i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz Automatykę i Robotykę Przemysłową.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka podstawowych pytań: Czy chcę zdobyć wykształcenie, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy? Czy chcę iść na studia, aby rozwinąć swoje zainteresowania? Jaki kierunek studiów zagwarantuje mi dobrą pracę?. Ostatecznie o przewadze obecnie kształcących się i przyszłych inżynierów będą decydować, oprócz umiejętności twardych i szerokiej wiedzy, także umiejętność szybkiego radzenia sobie w wielu sytuacjach, elastyczność czy wreszcie umiejętność szybkiego uczenia się.

Szeroka współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w obszarze kształcenia oraz naukowego ruchu studenckiego to jedno z wielu zadań jakie realizuje Politechnika Śląska jako jedne z dziesięciu uczelni w Polsce, które posiadają status Uczelni Badawczych.

Cały rozwój technologiczny bazuje na synergii technologii z różnych obszarów badawczych, w związku z czym trzeba inaczej podejść do samego procesu kształcenia. Nie możemy kształcić wąskich specjalistów, tym bardziej, że wiedza fachowa jest trudno dostępna. Konieczne jest takie kształcenie inżyniera, które da mu kompetencje ciągłego uczenia się, poznawania nowych technologii, przekwalifikowania się, dostosowania do postępu technologicznego i zdobywania wiedzy poprzez kontakt z przemysłem zaawansowanych technologii” – zapewnia JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Jedną z odpowiedzi na te zadania jest utworzenie przez Politechnikę Śląską nowego kierunku o nazwie Inżynieria Ogólna (General engineering), który obejmuje interdyscyplinarny program studiów powiązany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi w tym m.in. z inżynierią mechaniczną, elektryczną, chemiczną, materiałową, lotniczą, lądową, środowiska, medyczną itp.

Kierunek Inżynieria ogólna to nasza prawdziwa perełka, jedyny taki kierunek w Polsce. Szerokie kompetencje inżynierskie zdobyte podczas studiów na kierunku Inżynieria ogólna pozwolą absolwentowi tego kierunku na ciekawą i dobrze opłacaną pracę w przyszłości, a także szybką adaptację do aktualnych w danym czasie wymagań konkretnych gałęzi gospodarki” – mówił prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Studia na Politechnice Śląskiej, jako jednej z najlepszych uczelni w Polsce, to ogromna baza różnych możliwości studiów. Same studia to jednak nie tylko nauka ale też wiele możliwości w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu i doskonałe wspomnienia na wiele wiele lat – autor.

 

Pełna oferta studiów na Politechnice Śląskiej dostępna jest pod adresem:://www.polsl.pl/rd1-cos/coskandydat.

 

Autor tekstu: Damian Miara, źródło: materiały informacyjne Politechniki Śląskiej