KnurówNewsy

Pojawiły się kolejne witacze miasta


Witacze to bardzo popularna w naszym kraju forma informacyjno-reklamowa służąca prezentacji miasta czy gminy. Spotykane przy wlotach głównych arterii komunikacyjnych, dwustronne tablice informują kierowców o fakcie znajdowania się na obszarze danej miejscowości czy też regionu.

Wychodząc z założenia, że reklama wizualna jest najbardziej uniwersalnym językiem przekazywania określonych treści, knurowski magistrat zlecił wykonanie czterech takich tablic. Pierwsze dwie od końca lipca br. stoją przy ul. 1-Maja oraz przy ul. Szpitalnej w kierunku zjazdu na DK 78.

Nastepne dwa witacze, po załatwieniu niezbędnych formalności prawno-budowlanych, usytuowane zostały przy ul. Dworcowej w rejonie granicy z Gierałtowicami oraz przy ul. Książenickiej w Szczygłowicach, gdzie zastąpiły dotychczasowe stare tablice informacyjne.

www.knurow.pl

 10408696_786852148034672_6435594308536486530_n10649708_786852138034673_5670223654828749055_n