Pilchowice: Zbiorniki na wodę deszczową z dotacją

0
612

Wójt Gminy Pilchowice prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu/montażu zbiorników do gromadzenia wody deszczowej i roztopowej.

Nabór trwa do 9 czerwca 2023 roku

Wysokość dotacji: do 70% kosztów kwalifikowanych max. 3000,00 zł

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bip.pilchowice.pl w zakładce Ogłoszenia artykuł „Ogłoszenie o naborze wniosków na dotację do zakupu zbiorników na wodę deszczową” oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach (Referat Ochrony Środowiska pokój nr 11)

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2023 r.

Info: Gmina Pilchowice