Pilchowice: Zaświeć gwiazdko dla Polaków na Kresach

0
143

Do Ludzi Wielkiego Serca, Przyjaciół i Sympatyków Kresów, Mieszkańców Gminy Pilchowice

Szanowni Państwo, w nieprzewidywalnych okolicznościach wojny na wschodzie chcemy wesprzeć Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu w akcji „ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH”.

Mamy poczucie, że nie wolno nam zostawiać Rodaków bez pomocy, szczególnie w ten przedświąteczny czas. Liczy się każda, najmniejsza nawet pomoc. O tę pomoc – gorąco apelujemy!

Zbieramy przede wszystkim trwałą żywność, słodycze, kawę, herbatę, środki czystości i higieny osobistej. Dary można przekazać w dniach od 15 listopada do 7 grudnia w następujące miejsca:

– Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja w Wilczy ul. Karola Miarki 121
– Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach (budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego) ul. Szkolna 1 – Filia biblioteki w Żernicy ul. Szafranka 9
– Filia biblioteki w Wilczy ul. Karola Miarki 123
– Filia biblioteki w Nieborowicach ul. Główna 50
– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Śląskich w Stanicy ul. Gliwicka 18
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. Karola Miarki 27
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy ul. Leopolda Miki 37
– Publiczne Przedszkolew Nieborowicach ul. Główna 50
– Publiczne Przedszkole „Wesoła Gromadka” w Pilchowicach ul. Szkolna 1A

Wpłaty: Konto TMLIKPW
ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM NR: 88 1050 1230 1000 0022 8282 9288

Wszelkie informacje tel. 790 505 604

Akcję „ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH” propaguje również „Lwowska Fala” na antenie Polskiego Radia Katowice i Polskiego Radia Opole (co niedzielę o godz. 8.10)

Każdy gest dobroci, każde serce otwarte na potrzeby innych, liczy się najbardziej w tak trudnych chwilach.

POMÓŻMY NASZYM RODAKOM GODNIE SPĘDZIĆ TE ŚWIĘTA!

Info: Gmina Pilchowice