InformacjePilchowice

Pilchowice: WOTUM ZAUFANIA oraz ABSOLUTORIUM za miniony rok dla Macieja Gogulli

Drodzy Państwo!

Na dzisiejszej sesji Państwo Radni udzielili mi jednogłośnie WOTUM ZAUFANIA oraz ABSOLUTORIUM za miniony rok. Przyjęty został również raport o stanie naszej gminy. To dobra okazja, by podziękować za doskonałą współpracę Radzie Gminy Pilchowice z Przewodniczącym Krzysztofem Waniczkiem na czele. Dziękuję naszym sołtysom oraz radom sołeckim, dyrektorom i pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej, pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego.

Gorące podziękowania dla wszystkich licznych organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, kół i stowarzyszeń. Dziękuję wszystkim Państwu, mieszkańcom naszej gminy, za zaangażowanie, dobre słowo, jak również konstruktywną krytykę. Szczególne podziękowania dla moich pracowników z Urzędu Gminy Pilchowice. Dziękuję za Waszą uczciwość, pracowitość i profesjonalizm i za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

info: Maciej Gogulla