Pilchowice: WOTUM ZAUFANIA oraz ABSOLUTORIUM za miniony rok dla Macieja Gogulli

0
271

Drodzy Państwo!

Na dzisiejszej sesji Państwo Radni udzielili mi jednogłośnie WOTUM ZAUFANIA oraz ABSOLUTORIUM za miniony rok. Przyjęty został również raport o stanie naszej gminy. To dobra okazja, by podziękować za doskonałą współpracę Radzie Gminy Pilchowice z Przewodniczącym Krzysztofem Waniczkiem na czele. Dziękuję naszym sołtysom oraz radom sołeckim, dyrektorom i pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej, pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego.

Gorące podziękowania dla wszystkich licznych organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, kół i stowarzyszeń. Dziękuję wszystkim Państwu, mieszkańcom naszej gminy, za zaangażowanie, dobre słowo, jak również konstruktywną krytykę. Szczególne podziękowania dla moich pracowników z Urzędu Gminy Pilchowice. Dziękuję za Waszą uczciwość, pracowitość i profesjonalizm i za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

info: Maciej Gogulla