Podsumowanie Szkolnej Ekspedycji Pilchowice – Wietnam przez Knurów, które odbędzie się 4 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach o godzinie 18:00.