Urząd Gminy w Pilchowicach oraz Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
zapraszają mieszkańców Gminy Pilchowice na bezpłatnie badania spirometryczne.

Info: pilchowice.pl